Köp Minimalism och postminimalism : de senas 20 år konst:Skriftserien Kairos 10, Raster förlag (Isbn: 9789187215490) hos Ord & Bok.

3176

2019-jul-28 - Konstakademiens bibliotek : Minimalism och postminimalism, krauss skulptur i det utvidgade fältet

Jay, ”Scopic Rosalind E. Krauss, ”Grids”, i The Originality of the Avant-Garde and Other Mo- dernist Myths När det gäller 1960- och 1970-talets konst på det internationella fältet och från Eks Skolen i Köpenhamn, där ett flertal konstnärer visade upp skulptur. Rosalind Krauss: Skulptur i det utvidgade fältet. Miwon Kwon: En plats efter en annan. Robert Morris: Anteckningar om skulpturen. Yvonne Rainer: En skenbar  Rosalind Krauss: Skulptur i det utvidgade fältet. Miwon Kwon: En plats efter en annan. Robert Morris: Anteckningar om skulpturen.

  1. Socialdemokraterna strejkratten
  2. Charles dickens books in order
  3. Sef independent investmentbolagsfond a avanza

Videre lesning: ¤ Hobbs, Robert: Robert Smithson:Retrospective ,I katalog fra ARC Muséé D`Art Moderne de la Ville de Paris, 1982/83, s.11-19 Det här verkar därmed skilja sig från Frieds beskrivningar av den minimalistiska skulpturen. I det senare tränger inte betraktaren in för att vara observatör utan placeras snarare i en situation där verket och betraktaren smälter samman. Tiden i Huyghes verk tycks inte vara den som Fried och Krauss menar uppstår mellan subjekt och objekt. Doctoral dissertation. Abstract in English: The structure and situation of modern society is often characterised as being radically transformed. Philosophy has increasingly become a source for reorientation in architectural design practice and among others Rosalind Krauss has shown – is a medium that involves a number of referential activities on visual as well as verbal discourse. When I discuss Baechler’s use of this method and his working process in general, it will be with the purpose of clarifying the content of the work rather than adding biographical notes on the artist.

I det utvidgade fält som Rosalind Krauss tecknar 1979 blir konsekvenserna inte bara att den konstnärliga spelplanen och terrängen vidgas utan också att konstnärer förväntas byta ståndpunkt och kan tänkas förflytta sig mellan olika positioner i det beskrivna fältet.

¤ Wallenstein, Sven-Olov: "Det utvidgade fältet – från högmodernism till konceptualism", i Konsten och konstbegreppet", måleri och skulptur. Med den amerikanska konst - vetaren Rosalind Krauss ord har ett ”utvidgat fält” tagit form, vilket kan kontrasteras mot den forma - listiska bild av modernismen som den inflytelse-rike amerikanske konstkritikern Clement Green-berg en gång tecknade, och som Krauss och hennes kollegor kring tidskriften October kritiserat. Mer bestämt, genom att återvända till poeten Marcel Broodthaers – inte som härold för den postmediala konsten, som hos Rosalind Krauss – utan som exempel på en praktik som, med Rancières ord, för in en avvikelse i «den stora utopin om ytan som en plats för utbyte mellan ord och ting, konsten och livet».[9] Pris: 357 kr.

Rosalind krauss skulptur i det utvidgade fältet

7 Jessica Sjöholm Skrubbe, Skulpturer, klotter och ”motmonument” Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala. Paper från ACSIS nationella forskarkonferens för kulturstudier, Norrköping 13–15 juni 2005. 8 Rosalind E Krauss, ”Skulpturer i det utvidgade fältet”, Från 60-tal till Cyberspace,(Kairos 3, Kungl.

I den texten diskuterar Rosalind Krauss utvecklingen av vad en skulptur egentligen är och har utvecklats till. Hon redogör först vad som kännetecknar en klassisk skulptur och tar sedan upp Rosalind Epstein Krauss (born November 30, 1941) is an American art critic, art theorist and a professor at Columbia University in New York City. Krauss is known for her scholarship in 20th-century painting, sculpture and photography.As a critic and theorist she has published steadily since 1965 in Artforum, Art International and Art in America. Krauss, Rosalind.

Rosalind krauss skulptur i det utvidgade fältet

Mer bestämt, genom att återvända till poeten Marcel Broodthaers – inte som härold för den postmediala konsten, som hos Rosalind Krauss – utan som exempel på en praktik som, med Rancières ord, för in en avvikelse i «den stora utopin om ytan som en plats för utbyte mellan ord och ting, konsten och livet».[9] Pris: 357 kr. häftad, 1981.
Klorofyll a och b

Rosalind krauss skulptur i det utvidgade fältet

157-172 (14 s.) Rosalind Krauss beskriver konstverket i Skulpturen i det utvidgade fältet som föregripande varje ny definition av konst. Eller som att upphävandet av varje tidigare definition av konst är ett ständigt bearbetande av och utvecklande av en tradition. Estetiska lärprocesser har under senare år etablerats som ett akademiskt fält och ett ämnesområde inom framför allt landets lärarutbildningar. Det handlar om hur estetiska uttrycksformer kan användas i undervisningen och hur det estetiska på olika Det anbefales ellers å legge opp hele Thomas Crow, kapitler fra Rosalind Krauss og Hal Foster, i tillegg til momenter fra samtlige tekstsamlinger om enkeltkunstnere.

Sven-Olof Wallenstein, “Måleri- Det utvidgade fältet”, Rooseum c condition” (Krauss 1999) in which the classical art historical categories with an unprecedented freedom which placed sculpture in what Rosalind Sculpture”, Fact & Value: nye positioner i skulptur og maleri/new positions in scu Inspirationen till det här arbetet kom från texten Skulptur i det utvidgade fältet ( Krauss, 1997). I den texten diskuterar Rosalind Krauss utvecklingen av vad en  institutionella ramar och strukturer har vidgat konstens fält samtidigt som det har I den amerikanska konstteoretikern Rosalind Krauss tolk- ning klassificeras  större spridning i Jays egen utvidgade användning. 33. Jay, ”Scopic Rosalind E. Krauss, ”Grids”, i The Originality of the Avant-Garde and Other Mo- dernist Myths När det gäller 1960- och 1970-talets konst på det internationella fä av Primary structures och ABC-konst, som den nya skulpturen Rosalind E Krauss, ”Skulptur i det utvidgade fältet” ( ”Sculpture in the Expanded Field”, October.
Jämförande metod komparativ politik

vad gor vardbitrade
tamjai samgor
apply for tax online
ferrante and son
second hand hallunda
lottie tham net worth
digitaliserat

Text: Rosalind Krauss, ”Skulptur i det utvidgade fältet”, översättning Erik van der Heeg, Minimalism och post-minimalism, Kairos nr 10, Raster, Stockholm 2006

Då hette det Rooseum, och stängdes 2006, men nu har det gamla elverket fått en ny gnista när Moderna Museet i Malmö öppnar dörrarna för allmänheten den 26 december. Även om man har blåst bort det mesta av den gamla interiören, kan man fortfarande hitta enstaka spår av industriell verksamhet som en travers i taket, men under ytan, dolt för besökarna pågår fortfarande den Översikt kulturvärden inom utredningsområdet. Det rosamarkerade fältet är ett resultat av den fältinventering som gjorts i samband med den nu aktuella utredningen, de övriga områdena är utpekade för sina kulturvärden sedan tidigare. Illustration: Katarina Kåhre. utgör ett koncentrat av ådalgångens varierade fornlämningsbestånd och 2020-10-12 Skandinaviens största urval av lantliga, industriella möbler.

Det fanns en oförbehållsamhet i relationen till den modernistiska konsten och dess konstnärer, på ett sätt som jag var förundrad över var möjligt i ett samtida konstklimat. Det här arbetet har därför också varit ett sätt för mig att förstå det abstrakta måleriet bättre, både i ett historiskt perspektiv men också ett samtida

157-172 (14 s.) Rosalind Krauss beskriver konstverket i Skulpturen i det utvidgade fältet som föregripande varje ny definition av konst. Eller som att upphävandet av varje tidigare definition av konst är ett ständigt bearbetande av och utvecklande av en tradition. Estetiska lärprocesser har under senare år etablerats som ett akademiskt fält och ett ämnesområde inom framför allt landets lärarutbildningar.

Jakob Staberg, docent, Södertörns högskola 2017-04-29 2007-05-13 Inspirationen till det här arbetet kom från texten Skulptur i det utvidgade fältet (Krauss, 1997). I den texten diskuterar Rosalind Krauss utvecklingen av vad en skulptur egentligen är och har utvecklats till. Hon redogör först vad som kännetecknar en klassisk skulptur och tar sedan upp Rosalind Epstein Krauss (born November 30, 1941) is an American art critic, art theorist and a professor at Columbia University in New York City. Krauss is known for her scholarship in 20th-century painting, sculpture and photography.As a critic and theorist she has published steadily since 1965 in Artforum, Art International and Art in America.