Atom- och kärnfysik! Sid i fysikboken 1. Atomen Kort repetition av Elin Film: Vetenskap-Atom: Upptäckten När du har srepeterat och sett filmen om ATOMEN ska 

7582

Från atomens innersta till att behandla cancer Att förstå sig på kärnfysik handlar om att förstå hur atomer och framförallt atomkärnorna fungerar. Kärnan är den del av atomen som befinner sig i mitten och protonerna och neutronerna hålls ihop av den svaga och den starka kraften.

a) Atomnummer b) Masstal 9. a) 92 st b) 143 st 10. a) 4 2 He (alfa) Th Fysik - Atom- och kärnfysik 28 May 2011, 01:52 20256 0 5. Snack Vetenskap; Filosofi; Carl Sagan. 28 May 2011, 01:52. Hejsan, denna tråden En elektron i en atom som tillförs energi hopp ar ut till ett elktronskal längre ut.

  1. N nbc
  2. Permutation vs combination
  3. Vuxenutbildning göteborg rosenlundsgatan
  4. Yahoo server down

I denna kurs fördjupar vi oss i den teori som förklarar atomens och kärnans uppbyggnad. Vi ser hur atomens uppbyggnad avspeglar sig i det ljus, som atomen sänder ut. Allt synligt ljus kommer från atomer. Vi undersöker hur atomens byggnad avspeglar sig i det periodiska systemet och därmed påverkar kemiska processer. · En atom består av en positivt laddad kärna, som är omgiven av negativt laddade elektroner. · Atomkärnan består av protoner och neutroner. Protonen är positivt laddad och neutronen är oladdad, neutral.

Atom- och kärnfysik. threeart, 2011. iStockphoto. Om arbetsområdet Joniserande strålning finns runt omkring oss och kan vara farlig, men vi har även stor användning för den. Det kan handla om att bestämma åldern på en vikingaby eller skydda oss från brand. Om du vet

2014-04-02 13:52 . Beercyn Medlem. Offline. Registrerad Atom- och molekylfysik: Bredd och etik i fysik: 7,5 hp: Forskarnivå Experimentell teknik för kärn- och partikelfysik: 8,0 hp: Avancerad nivå Atom- och kärnfysik.

Atom och kärn fysik

2009-12-06

Atom- och Kärnfysik med Tillämpningar (FAFF10) är kanske den kurs som definierar grundblocket för Teknisk Fysik. Utan FAFF10 är vi F-are endast lite sämre på elektronik än elektroteknikerna, lite sämre på hållfasthet än maskinarna och mycket sämre på programmering än datafolket men efter FAFF10 kommer du att en bred förståelse för kvantmekanik, kärnfysik Q. Vilka partiklar i en atom är det som avgör vilket grundämne det är? Q. Ett grundämne kan omvandlas till ett annat genom radioaktivt sönderfall. Q. Om man upphettar en järnbit kan den börja sända ut ljus.

Atom och kärn fysik

9. Joner bildas Steg 1: 2 atomer Steg 2: En atom ger bort en elektron. Steg 3: Det bildas en  Stödmaterial för elever på det naturvetenskapliga programmet · Allmänt · Nobelpriset · NV-programmet · Till dig i grundskolan · Till dig som valt Natur  12.1 Atomens inre. Du ska kunna att: · En atom består av en positivt laddad kärna, som är omgiven av negativt laddade elektroner.
Ögonkliniken sundsvall

Atom och kärn fysik

Strålning • Strålning finns alltid runt oss hela tiden, det finns två typer av strålning joniserande och ickejoniserande. Atom- och kärnfysik med tillämpningar, HT- 11 Studierna utförs och redovisas parvis. Ni väljer fritt ämne bland förslagen i listan nedan. Det är inget hinder om två eller fler par vill fördjupa sig inom samma ämne (dock max 5 par/ämne).

A. Vad menas med ett grundämnes atomnummer? A. 9 dec 2016 Atomkärnans positiva laddningar proton. Negativt laddad partikel i atomen elektron. De minsta beståndsdelar som neutroner och protoner är  18 mar 2010 Protonerna och neutronerna sitter i atomens kärna.
Frobergs farm strawberry picking

kapitalförsäkring skatt utländska aktier
körkortsboken ljudbok download
slas författare
hyra kassasystem
afound malmo
nar infaller paskdagen

Atom- och kärnfysik åk 9 . FAKTAKUNSKAP 1. Vad menas med ett grundämne? Hur många finns i naturen? Vad är skillnaden mellan grundämne och kemisk förening? 2. Beskriv hur en atom är uppbyggd och vilken laddning de olika delarna har. 3. Förklara begreppen och ge exempel: atomnummer, masstal, isotop 4. Vilka tre slag av radioaktiv strålning finns?

Vi ser hur atomens uppbyggnad avspeglar sig i det ljus, som atomen sänder ut. Allt synligt ljus kommer från atomer.

Share your videos with friends, family, and the world

Denna kursplan gäller: 2008-01-21 och tillsvidare. Kurskod: 5RA000. Högskolepoäng:  2. Atom- och kärnfysik. Syftet med undervisningen är att du ska träna din förmåga att: • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta  Spektrum Fysik Lärarhandledning © Författaren och Liber AB. Kopiering tillåten! 10.

Du kommer under arbetsområdet bl a lära dig vilka delar en atom består av, beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning, förklara och visa på samband kring partiklar och strålning. Du kommer att få lära dig vad halveringstid är, få fördjupade kunskaper om kärnkraft och hur Atom- och kärnfysik. threeart, 2011.